2018-02-23
från 119.00 kr
från 119.00 kr
  • På lager.
  • Mjukmatpåse 85 g

    Mjukmat på 85 g upplyses innehålla 5 procent kött, animaliska ämnen, lax eller kyckling. Såvitt jag kan se är dessa mjukmatspåsar mera som en dolt affärs jippo då innehållet saknar näringsämnen som skapar förutsättningar att bli undernärd med allvarliga konsekvenser för liv och hälsa. Vem bär ansvaret att konsumenterna får information att dessa produkter gagnar inte kattens uppväxt och liv och hälsa?

    Elin svarar

    Hej! Det finns regler som styr vad producenterna behöver ange på på innehållsförteckningen. Tyvärr behöver man t ex inte ange kolhydratinnehåll, och inte heller vilka djurslag köttet i produkten kommer ifrån. Blötmat innehåller också en stor mängd vatten (ofta runt ca 80%) vilket man behöver ta hänsyn till när man jämför innehåll mellan blöt och torrfoder. Ofta kan man få reda på mer detaljerade innehållsförteckning om man kontaktar tillverkaren. Om det anges på fodret att det är ett helfoder eller ett fullfoder så ska det innehålla alla de näringsämnen som behövs för att katten eller hunden ska kunna äta det som enda foder. Angående vilken mat som gagnar katternas hälsa så är det ett ämne som är väldigt omdiskuterat. Massvis med forskning pågår, men man vet ännu inte tillräckligt för att uttala sig säkert om vad som är det mest optimala. Detta gör att man kan få vitt skilda foderrekommendationer beroende vem man pratar med, eftersom man helt enkelt inte riktigt vet vad som är bäst. Jag tror dock att det är väldigt bra att man börjar fundera över vad som står på innehållsförteckningen och ställer frågor, både till foderproducenterna och till oss veterinärer och andra personer med utbildning inom näringslära, förhoppningsvis leder det till att fler producenter förstår att det lönar sig att ha detaljerade innehållsförteckningar och att ange vart ingredienserna i fodret har sitt ursprung. Jag vet inte riktigt om detta var svar på din fråga, men jag hoppas att det kan tillföra något. Med vänlig hälsning

    Elin