Ändrat utseende?

Hej! Jag brukar köpa Purina Pro Plan, Sensitive Senior. Men den verkar försvunnit, och istället har det kommit något liknande med annat utseende "Pro Plan Medium-large adult 7+, Är det samma foder?

Matte svarar

Hej det stämmer, det är samma foder. Korrekt

Matte