Artiklar

Artiklar

Hundar och vaccination – en guide

Inledning

Tanken är att artikeln ska ge en översikt över de vaccin som rekommenderas för hundar som bor i Sverige. Observera att de här rekommendationerna grundar sig på Sveriges Veterinärförbunds och Statens Veterinärmedicinska Anstalts dokument ”Vaccination av hund och katt i Sverige” utgivet 2003 samt det uppdaterade dokumentet ”Grundvaccination av hund och katt” som publicerades 2010. Hundklubbar kan ha egna rekommendationer, så om du tävlar eller ställer ut din hund är det klokt att kontrollera vad som gäller med den aktuella klubban. Det är också bra att känna till att vaccinationsrekommendationerna kan ändras om det skulle bli ett utbrott av någon av de sjukdomar som man vaccinerar mot.

Basvaccin

Det finns 3 sjukdomar som man rekommenderar att alla hundar som bor i Sverige vaccineras mot:

  • Hundens smittsamma leverinflammation (förkortas HCC)
  • Valpsjuka
  • Parvovirus

 

Nuvarande rekommendation innebär att första vaccinationen ges vid ca 7-8 veckors ålder, andra vaccinationen från 12 veckors ålder och tredje vaccinationen vid ca 1 års ålder. Därefter rekommenderas vaccination ca vart 3e år. Detta gäller så länge det inte pågår ett utbrott i närheten, och under förutsättning att de flesta andra hundarna i valparnas närhet är vaccinerade. (Om det blir utbrott av någon av sjukdomarna eller om det av annan orsak är förhöjd smittrisk rekommenderas ofta ytterligare en vaccination vid ca 16 veckors ålder.)

 

Tilläggsvaccin

De vaccin som går under benämningen tilläggsvaccin är lämpliga för en del hundar i Sverige. Man utgår alltså från hur hunden lever och bor innan man bestämmer om det är en bra idé att vaccinera med något av tilläggsvaccinen. Här nedan tas de tilläggsvaccin som är vanligast i Sverige upp.

  • Kennelhostevaccin- rekommenderas för de hundar som t ex går på hunddagis, ska ställas ut/tävla, ska bo på hundpensionat eller träffar mycket andra hundar av annan anledning. (Revaccination rekommenderas årligen).
  • Rabiesvaccin – främst aktuellt för de hundar som reser utanför Sverige (vanligen revaccination vart tredje år)
  • Herpesvaccin – aktuellt för vissa avelstikar för att skydda valparna mot herpesinfektion (herpes kan orsaka valpdödlighet)
  • Leptospirosvaccination – främst aktuellt för hundar som reser utomlands, främst söderut och som kan komma i kontakt med stillastående vatten i t ex diken. (Leptospiros påverkar lever och njurar och kan även drabba människor)
  • Borreliavaccin – ett ganska nytt vaccin, enligt läkemedelsverket har detta vaccin begränsad nytta, eftersom få hundar blir sjuka av borrelios, samt att fästingar även kan bära på andra sjukdomar, dvs vaccination mot borrelia utesluter inte behovet av fästingprofylax

 

Om man man är intresserad av att fördjupa sig i ämnet finns mer läsning på följande länkar:

 

Av: Elin Lindell, leg vet, sept 2017

[[bok-om-forsta-hjalpen-for-hund]] [[pincett-anatomisk-rak-13cm]] [[fourfriends-training-treats-chicken]]