Artiklar

Artiklar

Huggormsbett katt

Det är på våren och hösten som det är störst risk för våra katter att bli huggormsbitna. Då ligger de i solen för att värma sig, men fortfarande är det så kallt att de är relativt långsamma och därför inte hinner undan när våra nyfikna katter närmar sig. Eftersom de inte hinner ringla undan går de istället i försvar och biter. En del katter gör det dessutom till sin specialitet att fånga ormar.

Katter är inte riktigt lika känsliga för huggormgift som människor och hundar, men det behöver i alla fall komma under veterinärvård. Det finns inga pålitliga siffror på hur många katter som dör eller får allvarliga följdsjukdomar av huggormsbett, men varje år dör i Sverige ca 4% av de hundar som blivit huggormsbitna! De flesta katter blir bitna i tassen men ett fåtal blir bitna i nosen. Det farligaste är att bli biten i tassen. Där är det mindre mjukdelsvävnader som kan ta upp ormgiftet och dessutom är cirkulationen snabbare och transporterar snabbare runt ormgiftet i blodet. Det är inte, som många tror, så farligt att bli biten i nosen för att katten då skulle svullna upp i andningsvägarna. För att det ska hända måste katten bli biten inne i svalget eller få en allergisk reaktion. För att kunna få en allergisk reaktion måste man blivit biten minst en gång tidigare för att utveckla allergi, så första gången en katt blir huggormsbiten är den risken obefintlig.

Det viktigaste att komma ihåg om olyckan är framme är: Bibehåll ditt lugn! Både katter och människor kommer smittas av din sinnesstämning. Och ju lugnare katten är, desto långsammare sprids ormgiftet i kroppen och ju större möjlighet har kattens kropp att ta hand om giftet. Det näst viktigaste att komma ihåg är att en huggormsbiten katt bör få veterinärvård!

 

Vad ska du göra om din katt blir huggormsbiten?

Börja med att direkt bära katten hem eller till bilen. Håll gärna den skadade kroppsdelen lägre än kattens hjärta om det går. Det är bra om katten är van vid sin transportbur så den inte blir rädd och stressad när du ska stoppa in den i buren. Detta vänjer du den lättast vid redan tidigare genom att ha buren stående framme, med avhakad dörr så katten kan gå och komma som den vill. Du kan bädda mysigt därinne eller servera maten där periodvis. Du kan också spraya buren med Feliway, kattens lugnande feromoner.

 

Sen ska ni direkt åka till veterinären. Om du vet att din katt blivit huggormsbiten så ska du inte vänta och se vad som händer utan du ska åka in även om du inte ser någon svullnad eller att katten verkar påverkad. Det kan komma en reaktion senare och då är chanserna bättre om katten är under vård.

En huggormsbiten katt behöver dropp för att späda ut giftet och motverka blodtrycksfall och chock bland annat. Det behöver också smärtstillande medicin i form av opioider eftersom det är smärtsamt med ormbett. Däremot skall man absolut inte ge NSAID-preparat, dvs antiinflammatoriska och smärtstillande preparat av typen Metacam, Rimadyl eller Previcox, eftersom de ökar riskerna vid ett ormbett.

Man tar också blodprov på din katt. Dels tar man prov på de röda och vita blodkropparna och blodplättar. Det är för att bättre kunna ge en prognos om hur allvarligt det är. Dels tar man prov på lever, njurar och ev hjärtmuskelsönderfall för att se hur de påverkas. Dessa prover behöver upprepas efter 4-5 veckor.

Förutom detta är det viktigt att övervaka hjärtat eftersom det kan påverkas kraftigt av huggormsgiftet. Det bör göras regelbundet under de 4 första, kritiska, dygnen. Denna undersökning bör också göras om efter 4-5 veckor för att se att inga tecken på hjärtmuskelinflammation uppstått. Dessutom kan det ibland bli nödvändigt med antibiotika eftersom hud och mjukdelar kan gå i nekros (dö) och då får man oftast en infektion.

För att få en så långsam spridning i kroppen som möjligt och för att underlätta för organen att klara sig är det viktigt att katten de första dygnen får strikt vila och fullständig lugn och ro. Katten skall sen ha strikt vila i minst 3 veckor och kraftigt begränsat med motion i ytterligare 3 veckor. Strikt vila innebär att hållas på ett litet område inomhus så katten inte kan springa eller hoppa omkring. Helst skall den inte ha tillgång till möbler att hoppa upp på heller, men det kan ju vara omöjligt att ordna.

Tidigare så rekommenderade man att kattägaren skulle ha snabbverkande kortison hemma för att ge katten om den blev huggormsbiten. Det har man nu gått ifrån då det finns flera undersökningar som tyder på att kortisonet ställer till mer skada än nytta.

Nu är du bättre förberedd om olyckan är framme! Så passa ändå på att vara ute mycket tillsammans med din katt under den sköna våren och hösten!

HAR DU FLER FUNDERINGAR KAN DU ALLTID KONTAKTA FIRSTVET -KLICKA HÄR!

[[feliway-classic-spray]]