Artiklar

Artiklar

Huggormsbett hund

Det är på våren och hösten som det är störst risk för våra hundar att bli huggormsbitna. Då ligger de i solen för att värma sig, men fortfarande är det så kallt att de är relativt långsamma och därför inte hinner undan när våra nyfikna hundar närmar sig. Eftersom de inte hinner ringla undan går de istället i försvar och biter.

Hundar är inte riktigt lika känsliga för huggormgift som människor, men de är betydligt känsligare än katter. Varje år dör i Sverige ca 4% av de hundar som blivit huggormsbitna, men det innebär ju att ca 96% överlever! De flesta hundar blir bitna i tassen eller i nosen och det farligaste är att bli biten i tassen. Där är det mindre mjukdelsvävnader som kan ta upp ormgiftet och dessutom är cirkulationen snabbare och transporterar snabbare runt ormgiftet i blodet. Dessutom är det större risker för en liten hund, under 15 kg, att bli biten än för en större. Det är inte, som många tror, så farligt att bli biten i nosen för att hunden då skulle svullna upp i andningsvägarna. För att det ska hända måste hunden bli biten inne i svalget eller få en allergisk reaktion. För att kunna få en allergisk reaktion måste man blivit biten minst en gång tidigare för att utveckla allergi, så första gången en hund blir huggormsbiten är den risken obefintlig.

Det viktigaste att komma ihåg om olyckan är framme är: Bibehåll ditt lugn! Både hundar och människor kommer smittas av din sinnesstämning. Och ju lugnare hunden är, desto långsammare sprids ormgiftet i kroppen och ju större möjlighet har hundens kropp att ta hand om giftet. Det näst viktigaste att komma ihåg är att en huggormsbiten hund alltid skall undersökas av en veterinär!

Vad ska du göra om din hund blir huggormsbiten?

Om det är en liten hund så bär du den till bilen eller hem direkt. Håll gärna den skadade kroppsdelen lägre än hundens hjärta om det går. Om hunden är för stor för att bära så stanna kvar där du är och låt hunden ligga stilla och vila i 30 minuter. Därefter går du så långsamt som möjligt kortaste vägen till bilen eller hem.

Om du har en stor hund kan du träna den på att bli buren hängande över axlarna/nacken. Det är förvånande hur mycket och hur långt man orkar bära en hund så. Om den är van vid detta sedan tidigare blir det lätt att hantera och den blir inte oroad. Du kan börja träna det genom att ha hunden stående på en sten eller ett bord och så sätter du in ditt huvud under hundens mage, med hundens framben på din ena sida och bakbenen på din andra sida.

Sen ska ni direkt åka till veterinären. Om du vet att din hund blivit huggormsbiten så ska du inte vänta och se vad som händer utan du ska åka in även om du inte ser någon svullnad eller att hunden verkar påverkad. Det kan komma en reaktion senare och då är chanserna bättre om hunden är under vård.

En huggormsbiten hund behöver dropp för att späda ut giftet och motverka blodtrycksfall och chock bland annat. Det behöver också smärtstillande medicin i form av opioider eftersom det är smärtsamt med ormbett. Däremot skall man absolut inte ge NSAID-preparat, dvs antiinflammatoriska och smärtstillande preparat av typen Metacam, Rimadyl eller Previcox, eftersom de ökar riskerna vid ett ormbett.

Man tar också blodprov på din hund. Dels tar man prov på de röda och vita blodkropparna och blodplättar. Det är för att bättre kunna ge en prognos om hur allvarligt det är. Dels tar man prov på lever, njurar och ev hjärtmuskelsönderfall för att se hur de påverkas. Dessa prover behöver upprepas efter 4-5 veckor.

Förutom detta är det viktigt att övervaka hjärtat eftersom det kan påverkas kraftigt av huggormsgiftet. Det bör göras regelbundet under de 4 första, kritiska, dygnen. Denna undersökning bör också göras om efter 4-5 veckor för att se att inga tecken på hjärtmuskelinflammation uppstått. Ibland kan det behövas antiserum (motgift). Det är inte helt riskfritt så en bedömning måste göras från fall till fall. Om det är en liten hund, en hund som blivit biten i tassen eller om blodplättarna blivit påverkade är det allvarligare och då väljer man oftare att sätta in antiserum. Dessutom kan det ibland bli nödvändigt med antibiotika eftersom hud och mjukdelar kan gå i nekros (dö) och då får man oftast en infektion.

För att få en så långsam spridning i kroppen som möjligt och för att underlätta för organen att klara sig är det viktigt att hunden de första dygnen får strikt vila och fullständig lugn och ro. Hunden skall sen ha strikt vila i minst 3 veckor och kraftigt begränsat med motion i ytterligare 3 veckor. Strikt vila innebär att hållas på ett litet område inomhus så hunden inte kan springa eller hoppa omkring, och bara rastas för att göra sina behov ute. Hållas i kort koppel och gå absolut så lite som möjligt. Helst inte mer än 50 meter.

Tidigare så rekommenderade man att hundägaren skulle ha snabbverkande kortison med sig på promenaden eller hemma för att ge hunden om den blev huggormsbiten. Det har man nu gått ifrån då det finns flera undersökningar som tyder på att kortisonet ställer till mer skada än nytta. Nu är du bättre förberedd om olyckan är framme! Så passa ändå på att vara ute mycket i skog och mark med din hund under den sköna våren och hösten!

HAR DU FLER FUNDERINGAR KAN DU ALLTID KONTAKTA FIRSTVET -KLICKA HÄR!